Dlaczego LPG jest droższe?

Wprowadzone przez UE sankcje sektorowe na Białoruś nie obejmują tranzytu gazu LPG. To niewątpliwie dobra wiadomość dla rynku i importerów tego surowca. Jak publikuje redakcja e-petrol.pl Ministerstwo Finansów poinformowało, że na mocy Rozporządzenia Rady (UE) 2021/1030 z 24 czerwca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 765/2006 dotyczące środków ograniczających wobec Białorusi tranzyt rosyjskiego LPG nie jest objęty sankcjami i nie budzi to wątpliwości interpretacyjnych.

Polscy kierowcy rocznie zużywają najwięcej LPG ze wszystkich krajów unijnych. Według Polskiej Organizacji Paliw Płynnych całkowite zapotrzebowanie LPG w 2020 roku wyniosło 2,34 mln ton. Z tej liczby aż 1,73 mln ton to gaz do samochodów.

Na początku sierpnia br. doszło niestety do wybuchu w zakładach w Piererabiotce w Rosji i zniszczeniu uległa instalacja do odmetanowienia gazu. Polska z Rosji importujemy ponad 65 proc. zużywanego LPG.

Wyeliminowanie dostaw z Białorusi, ograniczenie dostaw z Rosji to jak widać za mało. Rosja od 1 września zwiększyła cła z 9,9 dolara do 69,9 za tonę LPG. Będzie to miało znaczenie dla końcowego odbiorcy. Wg analityków już niedługo należy spodziewać się ceny za litr powyżej 3 zł.

Możliwość Alpetrol Sp. z o.o. dywersyfikacji dostaw LPG poprzez wykorzystanie Morskiego Terminala Gazowego w Gdyni pozwala na zaopatrywanie od dostawców z UE, a Kolejowego Terminala w Plancie na obsługę składów pociągowych przyjeżdżających tranzytem z Rosji. Zapewniamy tym samym ciągłość dostaw dla naszych odbiorców ale też staramy się minimalizować skutki ograniczenia podaży przy rosnącym popycie (odmrażanie gospodarki po lockdown) a tym samym minimalizować wzrost cen produktu dla naszych klientów.

Więcej, więcej... Chcemy jeszcze więcej!

Coś się kończy, coś się zaczyna. Alpetrol Sp. z o.o. przekroczyła 100 tyś ton przeładunków gazu LPG. Ten wynik osiągnięty w rok od wznowienia działalności operacyjnej napawa optymizmem ale zapewniamy, że nas nie zadawala. Chcemy mieć większy kawałek tego tortu i chętnie się nim z Państwem podzielimy. Nie jesteśmy samolubni.

Każdy - zdaniem Tadeusza Kotarbińskiego - może i powinien starać się, by maksymalnie zbliżyć się do ideału mistrza. Gratulacje dla wszystkich pracowników Alpetrol Sp. z o.o. i Onico S.A. Pracując z Państwem śmiało mogę powiedzieć, że to prawda. Państwa zaangażowanie, kreatywność czy duża wiedza merytoryczna i doświadczenie jednoznacznie wskazują dokąd zmierzmy. Oczywiście, niekiedy mamy jakieś słabości. Ale nie ma głupich pytań są tylko głupie odpowiedzi (a jakże znowu cytat z tegoż Mistrza) „Chciałbym nic nie robić…Jak to się robi?”.

Wiem, że robicie to bo jesteście Wspaniali ale też z odpowiedzialności wobec naszych partnerów biznesowych, którym należą się ogromne podziękowania za to, że nam zaufali.

Na koniec życzę Państwu  samych sukcesów i satysfakcji z pracy nad kolejnymi wyzwaniami i osiągania wszystkich założonych celów (a mamy ich wiele).

Dziękuję wszystkim za te kilkanaście miesięcy wspólnej pracy i zrozumienie i proszę o kolejne.

Tylko przyszłość

Blaise Pascal siedemnastowieczny francuski intelektualista: matematyk, fizyk, inżynier-wynalazca, filozof, teolog i literat stwierdził, że „Przeszłość i teraźniejszość są dla nas środkami; celem jest tylko przyszłość”.

Maksyma Pascala jest nam szczególnie bliska także dlatego, że jako fizyka zajmował się głównie mechaniką płynów, a przecież w takiej postaci przeładowujemy i magazynujemy LPG.

Alpetrol Sp. z o.o. starając się wykorzystywać doświadczenia z przeszłości i teraźniejszy potencjał stawia sobie bardzo ambitne cele na przyszłość.

W naszych pracownikach oraz terminalach drzemie ogromny potencjał. Właśnie dlatego zgłosiliśmy swój akces do projektu UE „Łącząc Europę” (CEF) na lata 2021-2027.

Nasze projekty dotyczą:

  1. Bunkrowanie statków morskich zasilanych LNG na terenie Morskiego Terminala LPG Alpetrol Sp. z o.o. w Gdyni.
  2. Osiągania efektu synergii dostarczając na rynek paliwa alternatywne w tym wodór.
  3. Modernizacji stanowisk kolejowych na terenie Morskiego Terminala LPG.
  4. Integracji systemów zarządzania terminalami LPG.

Część z powyższych projektów realizujemy już od kilkunastu miesięcy. Szukamy doświadczonych partnerów, możliwości finansowania oraz branżowych wykonawców.

Alpetrol Sp. z o.o. zawarła 11 marca 2021 r. porozumienie ze spółką Claritas Investments BV, która w swoim portfolio ma min. kilkadziesiąt zrealizowanych projektów farm fotowoltaicznych – kilkaset MW.

Porozumienie zostało podpisane w celu podjęcia współpracy w zakresie realizacji produkcji wodoru z czystej energii w Polsce oraz rozwoju marketingu i sprzedaży powyższego produktu polskim klientom. Strony uzgodniły, iż zbadają możliwości produkcji czystego wodoru i zrealizują pilotażowy projekt w Polsce. Obecnie analizowane są wstępne lokalizacje i technologie dla realizacji projektu. Rozważane są dwie lokalizacje Planta i Gdynia.

Zgodnie z tzw. dyrektywą siarkową, od początku 2015 r. obowiązuje limit 0,1 proc. zawartości siarki w paliwie wykorzystywanym przez statki eksploatowane w obszarach kontroli emisji (SECA – Sulphur Emission Control Areas). Dyrektywa obowiązuje min. na morzu Bałtyckim i Północnym. Od 1 stycznia 2020 r. to już tylko 0,5 proc. Komisja Europejska planuje do 2050 r. całkowicie wyeliminować emisje pochodzące z transportu morskiego. Podejmujemy to wyzwanie i przygotowujemy nową usługę  w technologii truck-to-ship. Dyrektywa w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych zakłada, że najpóźniej do końca 2025 roku w portach morskich powinna powstać odpowiednia liczba punktów bunkrowania LNG. W przypadku Polski mają to być: Gdańsk, Gdynia, Szczecin oraz Świnoujście.

Alpetrol Sp. z o.o. w zakresie bunkrowania statków LNG posiada już wstępne opracowania dotyczące możliwości wykorzystania Morskiego terminala gazowego w Gdyni jako miejsca świadczenia usługi. Posiadamy zweryfikowany zakres prac do realizacji. Opracowaliśmy już min. „Instrukcja technologiczna bunkrowania LNG’, „Dokument zabezpieczenia przed wybuchem podczas bunkrowania LNG dla Morskiego Terminala LPG Alpetrol Sp. z o.o.”, „Ocena zagrożeń wybuchem podczas bunkrowania LNG dla Morskiego terminala LPG Alpetrol Sp. z o.o.”. Jesteśmy jedynym branżowym i przygotowanym pod względem bezpieczeństwa (zabezpieczenia ppoż. i uprawnień specjalistycznych jakie posiadają nasi pracownicy) miejscem na terenie Portu w Gdyni do świadczenia takiej usługi.

Modernizacja i integracja obu terminali to plan na obniżenie kosztów ale także na ograniczenie liczby operacji logistycznych (kolejowych i drogowych) co znacznie ma się przyczynić do zwiększenia efektywności ich wykorzystania.

Naszym celem jest przyszłość.

There is power!

SOur hearts grow when news like this reaches us. Port of Gdynia Authority S.A. published the latest data on reloading at the beginning of August this year. According to the announcement, the reloading in the Port of Gdynia increased by 12.5 per cent in the first seven months of this year compared to the same period last year.

We are most pleased to report that the largest increases were recorded in the commodity groups:
timber +89.9% y/y (402.3% in July alone), oil and petroleum products +78.6% y/y (175.9% in July alone).

We have a part to play in this. Until July, Alpetrol Sp. z o.o. handled 22 gas tankers with a total cargo weight of over 40 thousand tonnes at its Gas Terminal, and during the last year already over 50 gas tankers. We assure you, however, that this is not all we can afford.

Ghost or Phoenix?

"Gas Spirit" once again visited our Gdynia terminal, and with it 2,000 tonnes of propane. Gas, which not only filled the tanks and transmission installations, but also breathed new quality and competitive spirit into the entire Alpetrol Sp. z o.o. team. This quality and professionalism have
already taken us to the top once. Today, the sanction proceedings of the parent company Onico S.A.
have become a fact, and further deliveries made mean that there is no longer any doubt that we are still a tough and important player. Failure only makes stronger those who can learn from it. Our market come back is based on our unchanging and unique strengths, which are our experienced employees, extensive network of contacts and excellent negotiating position. We are the exclusive operator of one of the three port LPG terminals operating in our country.

The state-of-the-art, computer-controlled infrastructure of our gas port, managed by qualified personnel, has enabled the gas delivered by sea to be unloaded and distributed efficiently and without delay. Being aware of the advantage we have, in the nearest future we plan to more than double the capacity of the installation included in the Gdynia terminal. This will increase both the frequency of deliveries and the ability to supply new customers. We are also currently in the process of negotiating further long-term contracts for the supply and further distribution of gas. Observing Onico S.A.'s sanitation and restructuring processes, we are confident and optimistic about returning to our position as a major player in the industry.