ALPETROL
Alpetrol Sp. z o.o. częścią Grupy Kapitałowej ONICO S.A.
Dlaczego
LPG?
Skroplony gaz płynny LPG (ang. Liquefied Petroleum Gas) jako mieszanina w różnych proporcjach propanu i butanu jest niezwykle uniwersalnym gazem o wszechstronnych zastosowaniach w domu, rolnictwie, usługach, przemyśle oraz jako alternatywne paliwo dla pojazdów silnikowych.
LPG został otrzymany po raz pierwszy w 1910 przez amerykańskiego chemika Waltera Snellinga. W handlu pojawił się po raz pierwszy w 1912 i sprzedawany był jako wygodne i bezpieczne paliwo do przenośnych kuchenek gazowych.

NISKA
emisja spalin CO2 
BEZ POZOSTAŁOŚCI STAŁYCH
LPG w czasie spalania emituje o 20% mniej dwutlenku węgla niż w przypadku spalania oleju opałowego i 50% mniej niż w przypadku spalania węgla.
LPG jest jednym z najczystszych stosowanych źródeł energii i najbardziej atrakcyjnych paliw na świecie – wydajnym, wszechstronnym i bezpiecznym w użyciu. Wykorzystywanie LPG to także znaczące oszczędności finansowe.

Alpetrol Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Flory 3 lok. 2, 00-586 Warszawa. Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000447884, NIP 5472145843 z kapitałem zakładowym w całości opłaconym w wysokości 2.000.000 zł.
[wpgmza id="1"]
Design by KMProjekt.pl