ALPETROL
Alpetrol Sp. z o.o. częścią Grupy Kapitałowej ONICO S.A.
TERMINAL Kolejowy
PLANTA
Od września 2018 roku Alpetrol Sp. z o.o. dzierżawi od Onico S.A. drugi, zlokalizowanych w miejscowości Planta przy kolejowym przejściu granicznym Siemianówka/Swisłocz, terminala LPG. Został on wybudowany w 1992 roku i w trakcie swojej historii wiele razy był rozbudowywany. Posiada zdolności przeładunkowe na poziomie 150 tys. ton gazu płynnego rocznie.
KOLEJOWY
terminal gazowy w PLANCIE
Gazowy terminal kolejowy w Plancie to jeden z ok. 20 w Polsce w tym jeden z ok. 10 posiadających multilogistyczne możliwości dla operacji z LPG (torowisko szorokotorowe (wschodnie), torowisko europejskie, stanowiska do załadunku i rozładunku autocystern, zbiorniki magazynowe oraz infrastrukturę rurociągową umożliwiającą dystrybucję gazu w systemie duplex. Terminal w Plancie to także ogromny potencjał inwestycyjny dla infrastruktury gazowej, a tym samym zwiększenia potencjału operacyjnego oraz konkurencyjności na rynku polskim i europejskim. Jego bliskość z przejściem granicznym z Białorusią w Siemianówce buduje ogromną wartość dodaną dla strategicznych dostaw LPG zza wschodniej granicy na terytorium Polski i UE.
Stanowiska Przeładunku Cystern Kolejowych – dwanaście stanowisk do przeładunku z cystern szerokotorowych jak również sześć stanowisk do przeładunku z i do cystern normalnotorowych;
Stanowiska Przeładunku Cystern Drogowych – 4 stanowiska przeładunku cystern drogowych pozwalające obsłużyć do 50 autocystern na dobę;
Sieć rurociągów technologicznych;
Zbiorniki magazynowe (14 sztuk o pojemności łącznej ok. 1400 ton).
Terminal
LPG Planta oferuje
oferuje przeładunek gazu propan butan dla odbiorców hurtowych i detalicznych oraz usługi rozładunku, magazynowania (zbiorniki) załadunku (cysterny kolejowe i drogowe).
Alpetrol Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Flory 3 lok. 2, 00-586 Warszawa. Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000447884, NIP 5472145843 z kapitałem zakładowym w całości opłaconym w wysokości 2.000.000 zł.
[wpgmza id="1"]
Design by KMProjekt.pl