ALPETROL
Alpetrol Sp. z o.o. częścią Grupy Kapitałowej ONICO S.A.
O NAS
Spółka Alpetrol Sp. z o.o. jest jednym z największych w Polsce operatorów logistycznych na rynku gazu LPG. Operacji przeładunku LPG dokonujemy z i na statki, cysterny kolejowe i autocysterny.

Zajmujemy się hurtowym obrotem gazem LPG do polskich i międzynarodowych koncernów oraz do odbiorców indywidualnych.

Emisja gazów cieplarnianych, wydzielanych m.in. przez paliwa kopalne, jest coraz poważniejszym problemem dotyczącym globalnej gospodarki. W odniesieniu do wymogów UE związanych z bezpiecznym użytkowanie energii oraz walką z globalnym ociepleniem, doskonałą alternatywą dla innych paliw kopalnych jest gaz LPG.

Posiadając dwa terminale gazowe oraz kompetencje handlowe osiągamy efekt synergii w zaopatrywaniu Państwa w gaz LPG.

To właśnie dlatego zajmujemy się dostarczaniem dla Was LPG. Po prostu jesteśmy w tym dobrzy.

Celem strategicznym Spółki w pięcioletniej perspektywie jest obsługa rynku na poziomie nie mniejszym niż 10% wolumenu rynku hurtowego LPG w Polsce tj. ok. 300 tyś ton rocznie.

NAsi partnerzy
Alpetrol Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Flory 3 lok. 2, 00-586 Warszawa. Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000447884, NIP 5472145843 z kapitałem zakładowym w całości opłaconym w wysokości 2.000.000 zł.
[wpgmza id="1"]
Design by KMProjekt.pl