ALPETROL
Alpetrol Sp. z o.o. częścią Grupy Kapitałowej ONICO S.A.
LOGISTYKA
Zarządzane przez Alpetrol Sp. z o.o. terminale gazowe - Kolejowy terminal gazowy w Plancie i Morski terminal gazowy w Gdyni posiadają obecnie już prawie 3 tyś ton pojemności magazynowych oraz zdolności przeładunkowe na ponad 35 tyś ton miesięcznie.

Struktura organizacyjna i operacyjna pozwala na oferowanie komplementarnej usługi obrotu gazem LPG w Polsce i Europie. Usługa jest i będzie konkurencyjna kosztowo.

Nie można nie uwzględnić faktu, że terminale gazowe w Gdyni i Plancie zarządzane przez Alpetrol Sp. z o.o. stanowią strategiczną infrastrukturę energetyczną zapewniającą dywersyfikację źródeł dostaw LPG do Polski i Europy.
Nasze terminale są ważnymi ogniwami w strukturze bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Praca zespołu specjalistów i know-how (wiedza specjalistyczna, kontakty interpersonalne, systemy informatyczne także zinformatyzowane systemy zarządzania terminalami, pozycja rynkowa w kraju i za granicą) pozwalają na utrzymanie ciągłości zaopatrywania naszych klientów w gaz LPG. 

Usługi przeładunku i magazynowania świadczymy dla renomowanych i doświadczonych partnerów.

Oferujemy usługi PRZEŁADUNKU
Ze statku (gazowca) na cysterny kolejowe,
Ze statku do zbiorników magazynowych,
Z cystern kolejowych szerokotorowych na wagony normalnotorowe (europejskie).
Oferujemy usługi ZAŁADUNKU
Statku z cystern kolejowych,
Cystern kolejowych ze zbiorników magazynowych,
Autocystern
oraz:
Magazynowanie LPG w składach podatkowych.
Sprzedaży LPG z naszych terminali gazowych.
DLACZEGO
LPG?
Liquefied Petroleum Gas
Skroplony gaz płynny LPG (ang. Liquefied Petroleum Gas) jako mieszanina w różnych proporcjach propanu i butanu jest niezwykle uniwersalnym gazem o wszechstronnych zastosowaniach w domu, rolnictwie, usługach, przemyśle oraz jako alternatywne paliwo dla pojazdów silnikowych.
Dowiedz się więcej
Alpetrol Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Flory 3 lok. 2, 00-586 Warszawa. Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000447884, NIP 5472145843 z kapitałem zakładowym w całości opłaconym w wysokości 2.000.000 zł.
[wpgmza id="1"]
Design by KMProjekt.pl