ALPETROL
Alpetrol Sp. z o.o. częścią Grupy Kapitałowej ONICO S.A.
TERMINAL MORSKI
GDYNIA
W październiku 2015 Alpetrol Sp. z o.o. została właścicielem nowoczesnego terminala morskiego LPG zlokalizowanego w Porcie Morskim w Gdyni. Terminal został wybudowany w 1997 roku i gruntownie zmodernizowany w 2009 roku. Spółka Alpetrol od czasu przejęcia terminala dokonała szeregu inwestycji infrastrukturalnych. Obecnie terminal posiada techniczne zdolności przeładunkowe 400 tysięcy ton gazu płynnego rocznie. Terminal obsługuje statki o masie do 4000 ton gazu płynnego, głębokości zanurzenia 8,40 m, długość 130m.
Morski
terminal gazowy w Gdyni
jest jednym z trzech takich terminali występujących na terytorium Polski. Terminal posiada multilogistyczną infrastrukturę dla operacji z gazem LPG (nabrzeże morskie z nowoczesnymi rurociągami do przepompowywania gazu, stanowiska do załadunku cystern kolejowych i autocystern, magazyny) z możliwością pracy rurociągów w systemie duplex (możliwość przepompowywania gazu w obu kierunkach tj. odbioru jak i załadunku). Mimo ograniczeń powierzchniowych posiada potencjał inwestycyjny co zamierzamy wykorzystać w przyszłości dla zwiększenia możliwości przeładunkowych i jego konkurencyjności nie tylko w Polsce ale i Europie.

Bliskość do kawernowych zbiorników gazowych LPG (zbiorniki LPG gdzie magazynowany jest gaz min. w Szwecji, Norwegii, Wielkiej Brytanii czy Rosji) pozwala zakładać, że wykorzystanie Morskiego terminala w Gdyni jako strategicznego węzła w łańcucha dostaw gazu LPG do Polski, Europy Środkowo-Wschodniej będzie jednym z najtańszych i efektywnych możliwych sposobów importu gazu przez najbliższych 30 lat.

Niezwykle ważnym aspektem dla funkcjonowania naszego gazoportu jest jego całoroczna dostępność.

Stanowiska Przeładunku Cystern Kolejowych – dwa stanowiska wyposażone w 4 przyłącza cystern kolejowych plus dodatkowe 12 miejsc postojowymi dla cystern kolejowych;
Stanowiska Przeładunku Cystern Drogowych – 2 stanowiska przeładunku cystern drogowych pozwalające obsłużyć do 50 autocystern na dobę, wyposażone w 2 wagi samochodowe;

Sieć rurociągów technologicznych;
Zbiorniki magazynowe (12 sztuk o pojemności łącznej ok. 1500 ton).
Terminal
ALPETROL oferuje
przeładunek gazu propan butan dla odbiorców hurtowych i detalicznych oraz usługi rozładunku (gazowiec), magazynowania (zbiorniki) załadunku (gazowca, cystern kolejowych i drogowych).

Alpetrol Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Flory 3 lok. 2, 00-586 Warszawa. Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000447884, NIP 5472145843 z kapitałem zakładowym w całości opłaconym w wysokości 2.000.000 zł.
[wpgmza id="1"]
Design by KMProjekt.pl