ALPETROL
Alpetrol Sp. z o.o. częścią Grupy Kapitałowej ONICO S.A.
Tylko przyszłość

Blaise Pascal siedemnastowieczny francuski intelektualista: matematyk, fizyk, inżynier-wynalazca, filozof, teolog i literat stwierdził, że „Przeszłość i teraźniejszość są dla nas środkami; celem jest tylko przyszłość”.

Maksyma Pascala jest nam szczególnie bliska także dlatego, że jako fizyka zajmował się głównie mechaniką płynów, a przecież w takiej postaci przeładowujemy i magazynujemy LPG.

Alpetrol Sp. z o.o. starając się wykorzystywać doświadczenia z przeszłości i teraźniejszy potencjał stawia sobie bardzo ambitne cele na przyszłość.

W naszych pracownikach oraz terminalach drzemie ogromny potencjał. Właśnie dlatego zgłosiliśmy swój akces do projektu UE „Łącząc Europę” (CEF) na lata 2021-2027.

Nasze projekty dotyczą:

  1. Bunkrowanie statków morskich zasilanych LNG na terenie Morskiego Terminala LPG Alpetrol Sp. z o.o. w Gdyni.
  2. Osiągania efektu synergii dostarczając na rynek paliwa alternatywne w tym wodór.
  3. Modernizacji stanowisk kolejowych na terenie Morskiego Terminala LPG.
  4. Integracji systemów zarządzania terminalami LPG.

Część z powyższych projektów realizujemy już od kilkunastu miesięcy. Szukamy doświadczonych partnerów, możliwości finansowania oraz branżowych wykonawców.

Alpetrol Sp. z o.o. zawarła 11 marca 2021 r. porozumienie ze spółką Claritas Investments BV, która w swoim portfolio ma min. kilkadziesiąt zrealizowanych projektów farm fotowoltaicznych – kilkaset MW.

Porozumienie zostało podpisane w celu podjęcia współpracy w zakresie realizacji produkcji wodoru z czystej energii w Polsce oraz rozwoju marketingu i sprzedaży powyższego produktu polskim klientom. Strony uzgodniły, iż zbadają możliwości produkcji czystego wodoru i zrealizują pilotażowy projekt w Polsce. Obecnie analizowane są wstępne lokalizacje i technologie dla realizacji projektu. Rozważane są dwie lokalizacje Planta i Gdynia.

Zgodnie z tzw. dyrektywą siarkową, od początku 2015 r. obowiązuje limit 0,1 proc. zawartości siarki w paliwie wykorzystywanym przez statki eksploatowane w obszarach kontroli emisji (SECA – Sulphur Emission Control Areas). Dyrektywa obowiązuje min. na morzu Bałtyckim i Północnym. Od 1 stycznia 2020 r. to już tylko 0,5 proc. Komisja Europejska planuje do 2050 r. całkowicie wyeliminować emisje pochodzące z transportu morskiego. Podejmujemy to wyzwanie i przygotowujemy nową usługę  w technologii truck-to-ship. Dyrektywa w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych zakłada, że najpóźniej do końca 2025 roku w portach morskich powinna powstać odpowiednia liczba punktów bunkrowania LNG. W przypadku Polski mają to być: Gdańsk, Gdynia, Szczecin oraz Świnoujście.

Alpetrol Sp. z o.o. w zakresie bunkrowania statków LNG posiada już wstępne opracowania dotyczące możliwości wykorzystania Morskiego terminala gazowego w Gdyni jako miejsca świadczenia usługi. Posiadamy zweryfikowany zakres prac do realizacji. Opracowaliśmy już min. „Instrukcja technologiczna bunkrowania LNG’, „Dokument zabezpieczenia przed wybuchem podczas bunkrowania LNG dla Morskiego Terminala LPG Alpetrol Sp. z o.o.”, „Ocena zagrożeń wybuchem podczas bunkrowania LNG dla Morskiego terminala LPG Alpetrol Sp. z o.o.”. Jesteśmy jedynym branżowym i przygotowanym pod względem bezpieczeństwa (zabezpieczenia ppoż. i uprawnień specjalistycznych jakie posiadają nasi pracownicy) miejscem na terenie Portu w Gdyni do świadczenia takiej usługi.

Modernizacja i integracja obu terminali to plan na obniżenie kosztów ale także na ograniczenie liczby operacji logistycznych (kolejowych i drogowych) co znacznie ma się przyczynić do zwiększenia efektywności ich wykorzystania.

Naszym celem jest przyszłość.

DLACZEGO
LPG?
Liquefied Petroleum Gas
Skroplony gaz płynny LPG (ang. Liquefied Petroleum Gas) jako mieszanina w różnych proporcjach propanu i butanu jest niezwykle uniwersalnym gazem o wszechstronnych zastosowaniach w domu, rolnictwie, usługach, przemyśle oraz jako alternatywne paliwo dla pojazdów silnikowych.
Dowiedz się więcej
Alpetrol Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Flory 3 lok. 2, 00-586 Warszawa. Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000447884, NIP 5472145843 z kapitałem zakładowym w całości opłaconym w wysokości 2.000.000 zł.
[wpgmza id="1"]
Design by KMProjekt.pl