ALPETROL
Alpetrol Sp. z o.o. częścią Grupy Kapitałowej ONICO S.A.
Dlaczego LPG jest droższe?

Wprowadzone przez UE sankcje sektorowe na Białoruś nie obejmują tranzytu gazu LPG. To niewątpliwie dobra wiadomość dla rynku i importerów tego surowca. Jak publikuje redakcja e-petrol.pl Ministerstwo Finansów poinformowało, że na mocy Rozporządzenia Rady (UE) 2021/1030 z 24 czerwca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 765/2006 dotyczące środków ograniczających wobec Białorusi tranzyt rosyjskiego LPG nie jest objęty sankcjami i nie budzi to wątpliwości interpretacyjnych.

Polscy kierowcy rocznie zużywają najwięcej LPG ze wszystkich krajów unijnych. Według Polskiej Organizacji Paliw Płynnych całkowite zapotrzebowanie LPG w 2020 roku wyniosło 2,34 mln ton. Z tej liczby aż 1,73 mln ton to gaz do samochodów.

Na początku sierpnia br. doszło niestety do wybuchu w zakładach w Piererabiotce w Rosji i zniszczeniu uległa instalacja do odmetanowienia gazu. Polska z Rosji importujemy ponad 65 proc. zużywanego LPG.

Wyeliminowanie dostaw z Białorusi, ograniczenie dostaw z Rosji to jak widać za mało. Rosja od 1 września zwiększyła cła z 9,9 dolara do 69,9 za tonę LPG. Będzie to miało znaczenie dla końcowego odbiorcy. Wg analityków już niedługo należy spodziewać się ceny za litr powyżej 3 zł.

Możliwość Alpetrol Sp. z o.o. dywersyfikacji dostaw LPG poprzez wykorzystanie Morskiego Terminala Gazowego w Gdyni pozwala na zaopatrywanie od dostawców z UE, a Kolejowego Terminala w Plancie na obsługę składów pociągowych przyjeżdżających tranzytem z Rosji. Zapewniamy tym samym ciągłość dostaw dla naszych odbiorców ale też staramy się minimalizować skutki ograniczenia podaży przy rosnącym popycie (odmrażanie gospodarki po lockdown) a tym samym minimalizować wzrost cen produktu dla naszych klientów.

DLACZEGO
LPG?
Liquefied Petroleum Gas
Skroplony gaz płynny LPG (ang. Liquefied Petroleum Gas) jako mieszanina w różnych proporcjach propanu i butanu jest niezwykle uniwersalnym gazem o wszechstronnych zastosowaniach w domu, rolnictwie, usługach, przemyśle oraz jako alternatywne paliwo dla pojazdów silnikowych.
Dowiedz się więcej
Alpetrol Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Flory 3 lok. 2, 00-586 Warszawa. Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000447884, NIP 5472145843 z kapitałem zakładowym w całości opłaconym w wysokości 2.000.000 zł.
[wpgmza id="1"]
Design by KMProjekt.pl