ALPETROL
Alpetrol Sp. z o.o. częścią Grupy Kapitałowej ONICO S.A.
Jest moc!

Serce rośnie kiedy dochodzą do nas takie wiadomości. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. opublikował na początku sierpnia br. najnowsze dane dotyczące przeładunków. Z komunikatu wynika, że o 12,5 proc. wzrosły w pierwszych siedmiu miesiącach br. przeładunki w Porcie Gdynia w porównaniu do tego samego okresu ub. roku.

Nas najbardziej cieszy informacja, że największe wzrosty odnotowano w grupach towarowych: drewno +89,9 proc. r/r (w samym lipcu 402,3 %), ropa i przetwory naftowe +78,6 proc. r/r (w samym lipcu 175,9 %).

Mamy w tym swój udział. Alpetrol Sp. z o.o. na terenie swojego Terminala Gazowego do lipca obsłużył 22 gazowce o łącznej masie ładunków ponad 40 tyś ton, a w ciągu ostatniego roku już ponad 50 gazowców. Zapewniamy jednak, że to nie wszystko na co nas stać.

DLACZEGO
LPG?
Liquefied Petroleum Gas
Skroplony gaz płynny LPG (ang. Liquefied Petroleum Gas) jako mieszanina w różnych proporcjach propanu i butanu jest niezwykle uniwersalnym gazem o wszechstronnych zastosowaniach w domu, rolnictwie, usługach, przemyśle oraz jako alternatywne paliwo dla pojazdów silnikowych.
Dowiedz się więcej
Alpetrol Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Flory 3 lok. 2, 00-586 Warszawa. Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000447884, NIP 5472145843 z kapitałem zakładowym w całości opłaconym w wysokości 2.000.000 zł.
Design by KMProjekt.pl