ALPETROL
Alpetrol Sp. z o.o. częścią Grupy Kapitałowej ONICO S.A.
There is power!

SOur hearts grow when news like this reaches us. Port of Gdynia Authority S.A. published the latest data on reloading at the beginning of August this year. According to the announcement, the reloading in the Port of Gdynia increased by 12.5 per cent in the first seven months of this year compared to the same period last year.

We are most pleased to report that the largest increases were recorded in the commodity groups:
timber +89.9% y/y (402.3% in July alone), oil and petroleum products +78.6% y/y (175.9% in July alone).

We have a part to play in this. Until July, Alpetrol Sp. z o.o. handled 22 gas tankers with a total cargo weight of over 40 thousand tonnes at its Gas Terminal, and during the last year already over 50 gas tankers. We assure you, however, that this is not all we can afford.

DLACZEGO
LPG?
Liquefied Petroleum Gas
Skroplony gaz płynny LPG (ang. Liquefied Petroleum Gas) jako mieszanina w różnych proporcjach propanu i butanu jest niezwykle uniwersalnym gazem o wszechstronnych zastosowaniach w domu, rolnictwie, usługach, przemyśle oraz jako alternatywne paliwo dla pojazdów silnikowych.
Dowiedz się więcej
Alpetrol Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Flory 3 lok. 2, 00-586 Warszawa. Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000447884, NIP 5472145843 z kapitałem zakładowym w całości opłaconym w wysokości 2.000.000 zł.
[wpgmza id="1"]
Design by KMProjekt.pl